Doelstelling van de vereniging

De doelstelling van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de dorpen, die deel uit maken van de oude gemeente Zuidlaren in de ruimste zin, door middel van: het organiseren van lezingen het uitgeven van het tijdschrift "De zeven brinken" het uitgeven van publicaties het verzamelen en het beschikbaar stellen van historisch materiaal in een archief voor onderzoek De vereniging zet zich ook in voor het behoud van historische waardevolle zaken, die door dorpsontwikkelingen in gevaar dreigen te raken.

Ledenadministratie

Hans Fidder. Graag wijzigingen doorgeven via hansfidder@kpnplanet.nl of telefoon 050 4094484 Nieuwe leden kunnen zich daar ook opgeven of via een bestuurslid. De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. Statuten U kunt de statuten van de vereniging via het onderstaande PDF-symbool downloaden
© Copyright Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren
Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren

Welkom op de website van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren