Copyright Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren
Huidig onderwerp erfgoedpunt:
Havezate “Laarwoud” In ons erfgoedpunt, de expositie in de   bibliotheek, wordt aandacht besteed aan de  Havezate “Laarwoud”, Laarweg 6, 9471 AD Zuidlaren. De familie Selbach Laarwoud is vanaf 1200 een boerderij of borg geweest. De borg ‘Laerwolt’ zal vermoedelijk gestaan hebben op de plek van het tegenwoordige Laarwoud. Na 1500 woonde hier de uit Duitsland afkomstige  familie van Selbach. Zij bouwden er in de eerste helft van de 17e eeuw een groot huis. De familie van Heiden Het huis werd in 1751 gekocht door Alexan- der Carel Rijksvrijheer van Heiden tot den Dam. De familie Van Heiden was van Duitse adel en kwam uit Westfalen. Tijdens het koningschap van Willem I en Willem II zijn ze hoger in de adelstand geheven. Omdat Alexander Carel van Heiden de ridderhof- stede Reinestein (staat nog in Clothen in de provincie Utrecht) kocht werd zijn naam Graaf van Heiden Reinestein. Hij vergrootte het gebouw onder architectuur van Anthony Coulon door zowel links als rechts een zijvleugel te laten bouwen. De smalle ramen werden vervangen door bredere. Door de familie van Heiden Reinestein is in de periode 1750-1830 het sterrebos aangelegd. Vanuit de havezate was er een lange uitkijk door het bos via het rechter pad. Door huwelijk van een der vrouwelijke leden met Jhr. De Milly werd de laatste naam met de oude familienaam verbonden. De familie De Milly van Heiden Reinestein bleef tot in 1905 door overlijden van het laatste familielid de havezate permanent bewonen. In latere jaren kwamen familieleden nog wel regelmatig in de zomermaanden naar Laarwoud.
Aankoop havezate Laarwoud door de gemeente Zuidlaren Eind december 1915 werd de havezate Laarwoud door de gemeente Zuidlaren aangekocht van Jhr. Mr. L.A.S.J. De Milly van Heiden Reinestein. Na algehele restauratie van gebouwen en terreinen werd de havezate ambtswoning voor de burgemeester. Pas in 1920 nam men deze in gebruik. Het grootste gedeelte van het park werd voor het publiek opengesteld. In het eerste Laarwoudbos was een vijver, die in geval van brand als branddobbe diende. Achter in dit bos was een ijskelder. De stukken ijs, die in de winter verzameld werden, zorgden ’s zomers voor koeling in de koelkast. Het tweede Laarwoudbos was in Engelse landschapsstijl aangelegd. In 1941 werd havezate Laarwoud gevorderd om er Duitsers in te legeren. Gedurende de twintig jaar dat de havezate ambtswoning was hebben er vijf burgemeesters gewoond. De gemeente kon vanaf 1946 weer beschikken over Laarwoud. Na de oorlog werd het gebouw voor diverse doeleinden gebruikt.er werd een noodhospitaal ingericht. Huisvesting van de brigade marechaussee vond plaats. Een avondschool gaf hier onderwijs. In oktober 1953 werd tijdens een raadsvergadering besloten tot restauratie van het Laarwoud en het in te richten als gemeentehuis. Eveneens werd besloten het koetshuis te restaureren en daarna in te richten als dorpshuis. De restauratie van het koetshuis was in 1955 gereed. In september 1958 vond de opening van het nieuwe gemeentehuis plaats. Het Koetshuis is tot 1988 in gebruik geweest als dorpshuis. Omdat in het gemeentehuis te weinig ruimte was voor het toegenomen gemeentepersoneel vond uitbreiding plaats achter het Koetshuis. Op 2 juli 1989 werd de aanbouw van het Koetshuis officieel geopend. Na de gemeentelijke herindeling in 1998 was havezathe Laarwoud overbodig geworden en werd in 2002 aan een particulier verkocht. Het gemeentepersoneel van de voormalige gemeente Zuidlaren is op 1 mei 2004 naar het gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo in Vries vertrokken.
Vitrine: In de vitrine staan diverse voorwerpen ten toon gesteld.
Kom eens kijken of  kom een praatje maken. U kunt op dinsdagmiddag ons Erfgoedcentrum ook bewonderen!
Wanneer? Tijdens openingstijden van de bibliotheek. Klik op onderstaand logo.
Startpagina Bestuur en commissies Agenda Publicaties van o.a. Henk Brink, Jan Kraak De zeven brinken Erfgoed Links Sponsors
Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren